Garantijas noteikumi

Svarīgi! Pirms nodod preci garantijā:
1. Iepazīties ar  "Garantijas vispārīgiem noteikumiem";
2. Ja nav oriģinālais iepakojums, iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā;
3. Aizpildīt pieteikumu sadaļā "Atbalsts". Klientu atbalsts informes par nākamiem soļiem.
4. Garantija ir spēkā tikai SIA Rundman pārstāvniecībā un tikai tad, ja kopā ar iekārtu tiek iesniegts arī pirkuma dokuments - rēķins.


Garantija termiņš: 
SIA Rundman piešķir garantiju no iekārtas pārdošanas datuma, kuš ir norādīts rēķinā: 
2 gadi - Saules paneļiem 
5 gadi - Elektro ģeneratoriem
2 gadi - Invertoriem FOXESS®
1 gads - Mikro-Invertoram ECOFLOW®


Garantijas vispārīgie noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Visām SIA Rundman pārdotajām precēm, tās iegādājoties tiek nodrošināta garantija, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija. 
1.2. Preces noteiktajā garantijas termiņā garantijas remontu nodrošina tikai SIA Rundman autorizētais servisa centrs. Negarantijas gadījumā vai garantijas termiņam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas remonts.
1.3. Nododot preci garantijas remontam, Klients klāt pievieno pārdevēja izsniegtu garantijas apliecinājumu - pavadzīmi, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājuma modelis, preces seriālais numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksti. 
1.4. Nodot preci garantijas remontam patērētājs patstāvīgi piegādā bojāto preci uz SIA Rundman garantijas servisu: SIA Rundman, Berzaunes 11A, Rīgā, LV1039. Ja nav oriģinālais iepakojums, bojāto iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā. Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu līdz SIA Rundman ofisam sedz patērētājs.
1.5. Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, preci vēlams iesniegt standarta komplektācijā (ar papildaprīkojumu, barošanas bloku, speciālajiem kabeļiem u.c.).
1.6. Garantijas sniedzējs vai nodrošinātājs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības patērētājam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar patērētāju).
1.7. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā.
1.8. Nomainītai / saremontētai iekārtai vai detaļai saglabājas iepriekšējais garantijas laiks vai deviņdesmit dienu ilga garantija no aizstāšanas vai labošanas datuma, atkarībā no tā, kurš ir ilgāks.
1.9. Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai arī garantijas remonts netiek apstiprināts, šo noteikumu 3. punktā uzrādīto iemeslu dēļ, SIA Rundman patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku.

2. Garantijas saistību ierobežojumi:
2.1. Garantijas saistības neattiecas uz jebkāda veida programmnodrošinājumu un uz dažādu iekārtu savietojamību;
2.2. Garantijas saistības neattiecas uz preču profilakses, apkalpes un uzturēšanas darbiem;
2.3. Garantijas saistības ir ierobežotas attiecībā uz iekārtu barošanas elementiem (akumulatoriem, baterijām) un pārējiem komponentiem ar ierobežoto resursu; 
2.4. Garantijas saistības neattiecas kosmētiskiem bojājumiem, t. sk. skrāpējumi, iespiedumi un saplīsušas portu plastmasas detaļas; 
2.5.  Garantijas saistības neattiecas bojājumiem, kurus ir izraisījusi lietošana kopā ar citu iekārtu; 
2.6. Garantijas saistības neattiecas bojājumiem, kurus ir izraisījis negadījums, nepareiza lietošana, neatbilstoša lietošana, saskare ar šķidrumu, ugunsgrēks vai cits ārējs iemesls;
2.7. Garantijas saistības neattiecas uz bojājumiem, kurus ir izraisījusi iekārtas lietošana netbilstoši lietošanas pamācībai, tehniskajai informācijai vai citos par iekārtu publicētajos norādījumos.  Nav ievērota preču lietošanas instrukcija;
2.8. Garantijas saistības neattiecas uz bojājumiem, kurus ir izraisījusi apkope (t. sk. versijas atjauninājumi un paplašinājumi) 
2.9. Garantijas saistības neattiecas iekārtām, kuru funkcija vai jauda ir mainīta bez rakstiskas ražotāja atļaujas; 
2.10.  Garantijas saistības neattiecas defektiem, kurus ir izraisījis parasts nodilums vai, kas rodas produkta novecošanas gaitā;
2.11. Garantijas saistības neattiecas ja uz iekārtas esošs jebkurš sērijas numurs ir noņemts vai labots; 
2.12. Garantijas saistības neattiecas, ja produkts ir nozagts;
2.13. Garantijas saistības neattiecas, ja nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi);
2.14.  Garantijas saistības neattiecas, ja preces korpusā iekļuvis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi;
2.15. Garantijas saistības neattiecas, ja bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā;
2.16. Garantijas saistības neattiecas, ja prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas ne SIA Rundman servisā centrā;
2.17. Garantijas saistības neattiecas, apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi.
2.18. Garantijas saistības neattiecas, ja prece tiek ekspluatēta neatbilstoša vidē (paaugstināts mitrums).

4. Garantija netiek attiecināta uz
4.1. Izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.
4.2. Ja nepieciešams mainīt, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.
4.3. Optisko galviņu un citu informācijas nolasīšanas pievadu tīrīšanu.

SIA Rundman neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.
Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. 

Aizpildiet garantijas pieteikumu sadaļā "Atbalsts". Klientu atbalsts informes par nākamiem soļiem.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.